Likya Uygarlıkları Müzesi, Likya’nın en büyük beş kenti arasında yer alan antik Myra’nın limanı Andriake Örenyeri’ndedir. Likya Medeniyetler Müzesi binasının kendisi de içinde sergilenenler gibi Likya tarihinin bir parçası. M.S. 129 yılında tahıl ambarı olarak inşa edilen, yakın tarihte ise müzeye dönüştürülen binada, her biri Likya halkının dini inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında ipuçları veren eserler sergileniyor. Müze’deki Myra, Patara, Xanthos, Tilos, Pınara, Olympos, Arykanda ve Antiphellos salonları, isimlerini Likya Birliği’ni oluşturan kentlerden alıyor.

Antik Dönemde ayrı bir kent olmaktan çok, Myra’nın dış mahallesi ve limanı konumunda olan Andriake, Akdeniz’de doğu batı güzergahında seyreden ticaret gemileri için korunaklı bir limanın olması yanı sıra lojistik destek sağlayan tesisleriyle gemicilerin vazgeçilmez bir uğrak noktası olmuştur. Klasik Dönemden itibaren yoğun olarak kullanılan liman, Helenistik, Roma ve Doğu Roma (Bizans) Dönemleri boyunca bölgenin merkezi bir limanı olmayı sürdürmüştür. 2300 m2 ’yi bulan ölçüsü ve çatısına kadar ayakta kalmış niteliği ile çok özel bir yapı olan ve Likya Uygarlıkları Müzesi olarak düzenlenen Granarium (Horrea Hadriani/İmparatorluk Silosu) yapısı ve hemen doğu bitişiğindeki Ticari Agora /Plakoma yapıları İmparator Hadrianus döneminde (MS 129-¬130) inşa edilmiştir. Antalya ile Fehiye Körfezleri arasında Akdeniz’e uzanan bugünün Teke Yarımadası, Antik coğrafyada Likya bölgesi olarak adlandırılmaktadır.

Müzede yöresel gelenekleri ve kendine özgü mezar mimarileri ile zengin Likya Uygarlığından günümüze ulaşmış arkeolojik eserler interaktif sunumlarla destekli olarak konularına göre sergilenmektedir. Geçmişin İmparatorluk Silosu günümüzün Likya Uygarlıkları Müzesi sekiz salondan oluşur. Müze salonlarına Likya Birliğinde üç oy hakkına sahip altı büyük kentin ve önemli bir Likya kenti olan Arykanda ile liman kenti Antiphellos’un adı verilmiştir. Salonlarda Likya Tarihi ve Coğrafyası, Epigrafisi, Sikke, Ekonomi ve Sosyal Yaşamı ile Din Kültürü, tarihsel gelişimi içinde eserlerle, salonların içeriklerine uygun bilgi panoları, canlandırma ve interaktif sunumlarla desteklenerek tanıtılmaktadır. Yedinci salonda bir Likya liman kentinin canlandırmasının yapıldığı gemi simülasyonu yer alır. Likya Bölgesinin, Myra kentini de içinde barındıran Orta Likya bölgesi ile Batı Likya’nın, Eşen çayının sınırladığı Ksanthos kentine kadar olan bölümü Likya Uygarlıkları Müzesi sorumluluk alanında kalmaktadır. Müze koleksiyonun çoğunluğunu Likya bölgesinde yapılan kazılardan elde edilen eserler oluşturmaktadır.